รายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วันที่อัปเดต : 26/04/2560

เลขที่รหัสตำแหน่งชื่อตำแหน่งจำนวน / คนรายละเอียดสถานะแก้ไขลบกรอกใบสมัคร
20 DMเจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 ด่วน 1
21 AYเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 1 ด่วน 1
22 68พนักงานตรวจสอบ 10 ด่วน 1
23 DEช่างติดตั้งผลิตภัณฑ์ 2 ด่วน 1
24 42พนักงานขายชุดสารกรองทางโทรศัพท์ 10 ด่วน 1
25 EKพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ 10 ด่วน 1
26 60พนักงานเปลี่ยนสาร 10 ด่วน 1
27 64พนักงานคลังสินค้า 3 ด่วน 1

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน/คน

สถานะ
ด่วน

รหัสตำแหน่ง *
ชื่อตำแหน่ง *